Xương bồ bổ dạ dày, kích thích tiêu hóa

Xương bồ thường được dùng làm thuốc bổ để bổ dạ dày, kích thích tiêu hóa. Ngoài ra, vị thuốc này còn có các tác dụng như tẩy uế, khai khiếu, trục đờm, tuyên khí, dùng chữa thần kinh suy nhược, kém tiêu hóa, ôn tràn vị, trị phong hàn tê thấp, làm thông cửu khiếu, sáng tai mắt….