• Website starfoods.vn là một website bán hàng trực tuyến xây dựng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU STARFOODS VIỆT NAM, một công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107463385 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.
  • Khách hàng tham gia mua sản phẩm trên website starfoods.vn là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch trên website và tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Sản phẩm hàng hóa được giao dịch trên starfoods.vn bao gồm các loại thuộc về Nông sản và Dược liệu tại Việt Nam.
  • Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên starfoods.vn đều được thực hiện dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
  • Bằng việc giao dịch trên starfoods.vn, khách hàng được xem là đã tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình trong quy chế hoạt động của website và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế này.