• Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 1 triệu trên cả nước
  • Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 500 nghìn trong nội thành.
  • Cước phí vận chuyển sẽ tính phụ thuộc vào khoảng cách địa lý và thòi gian giao vận từ các bên giao vận
  • Sản phẩm tới tận tay khách hàng mới trả phí