Sản phẩm Quế, Hồi - Cinnamon, Anise

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Danh mục các dòng sản phẩm quế, hồi.

Cây quế từ Yên bái, Cây hồi từ Lạng sơn.

Các sản phẩm quế, hồi bao gồm:

– Quế bột, quế thanh, quế cuộn, quế xô, tinh dầu quế.

– Hoa hồi khô, tinh dầu hồi.

150,000 
60,000 290,000