Cam thảo có tốt, có nên dùng hàng ngày không?

Cây cam thảo có tên khoa học là Glycyrrhiza uralensis hay Glycyrrhixa glabra. Thường được dùng làm thuốc dưới dạng rễ khô ngâm nước sôi, dạng trích tinh lỏng hay trích tinh khô. Trong Đông y, vị thuốc này thường được phối hợp với các vị khác vì nó có tác dụng hỗ trợ, điều hòa, hợp lực, điều vị.