Nga truật – bổ khí huyết, phòng trị nhiều chứng bệnh

Nga truật hay còn gọi nghệ đen là một vị thuốc quý trong y học. Nhân dân ta cũng thường dùng loại củ này như một vị thuốc bổ khí huyết, phòng trị các chứng bệnh đơn giản trong gia đình.

Cho phép đặt hàng trước